הפרטים של יוסף אבישר: 

הפרטים של יוסף אבישר:

מייל: josefavesar@gmail.com