הפרטים של יובל לפיד:

מייל: yuvallapide@gmail.com

אתר אנטרנט

וואטסאפ: 004917696677911